Caban Cysgu Gerlan - Your basecamp for adventure in North Wales
Home Offers Facilities Contact Gallery Activities Price and Availability

Climbing


BunkhouseBunkhouse
 
Welcome

Mae Caban Cysgu Gerlan yn cynnig llety fforddiadwy i grwpiau a theuluoedd wrth droed y Carneddau. Mae'n cael ei redeg gan gwmni cymunedol, felly gallwch fod yn sicr o groeso cynnes.

Mae'r safle’n ddelfrydol ar gyfer cerdded yn Eryri ac ar gyfer sialens y 14 copa. Rhoddir croeso hefyd i feicwyr gyda llwybr “Sustrans”, Lôn Las Ogwen un filltir i ffwrdd.

I fyny’r dyffryn mae clogwynni Cwm Idwal yn cynnig profiad i ddringwyr o bob safon, ac mae’r Afon Ogwen yn ei lli yn sialens i'r canwiwr mwyaf profiadol. I'r rhai sydd am gymryd pethau ychydig yn fwy hamddenol, beth am ymweld â Chastell Penrhyn, Coed Meurig a'r Gelli Gyffwrdd. Mae siopau, tafarndai a llefydd bwyta Bethesda o fewn tafliad carreg i'r ganolfan.

poster sherpa

   
  Cycling Mae Caban Cysgu Gerlan yn cynnig llety fforddiadwy i grwpiau a theuluoedd wrth droed y Carneddau. Mae'n cael ei redeg gan gwmni cymunedol, felly gallwch fod yn sicr o groeso cynnes. mwy...
 
   
   
News and Offers


Cysylltwch am y cynigion diweddaraf

 

  BEICIO  
       
  beic

NEWYDD AM 2013
Beiciau mynydd ar gael i’w llogi

 

       
  eira

Weiren-sip fwyaf Ewrop yn agor ar draws y dyffryn – Pasg.

 


Teithio ar gyflymder o 75 milltir yr awr ar uchder o hyd
200m. Un ffordd o weld Eryri!!
Bwciwch eich llety rwan!

 

cliciwch yma

 
Loading
 
  Contact Details  
 
  Bunkhouse

CABAN-CYSGU,
Ffordd Gerlan,
Gerlan,
Bethesda,
Bangor,
Gwynedd
LL57 3TL

 

 
  Ffôn: (01248) 605 573
Symudol: 07464676753
E-bost:: dewi@caban-cysgugerlan.co.uk
 
     
     
     
  Prices/Availability  
     
  cyfleusterau  
     
 

Gofynion bwcio: Argymhellir hyn (blaendal o 20% na ellir ei ad dalu). mwy...

 

 
 
     
     
Ymunwch a'r rhestr bostio:
  Subscribe   Unsubscribe
 
 
Hafan<>Cynnigion<>Cyfleusterau<>Cyswllt <>Galeri<>Gweithgareddau <>Prisiau ac Argaeledd
Hawlfraint (c) 2009 Caban Cysgu Gerlan.
Gwefan gan Delwedd