Caban Cysgu Gerlan - Your basecamp for adventure in North Wales
Home Offers Facilities Contact Gallery Activities Price and Availability
 
 
Facilities  
 
  Click here to view a virtual tour of the bunkhouse

Mae Caban Cysgu Gerlan yn cynnig llety fforddiadwy i grwpiau a theuluoedd wrth droed y Carneddau. Mae'n cael ei redeg gan gwmni cymunedol, felly gallwch fod yn sicr o groeso cynnes.

Tymhorau Agored: Trwy'r Flwyddyn
Oriau Agored : Trwy'r dydd
Gwelâu: 16 :1x5, 1x2, 1x1, 1x8

  • Gwres canolog
  • Cawodydd
  • Cegin
  • Ystafell Sychu
  • Dillad Gwely
  • Mynediad ir anabl
  • parcio
  • Storfa beiciau
  • 0.5 milltir or siop
  • 0.5 milltir o Lon Las Ogwen

Yn yr adran yma o'r wefan cewch fwy o wybodaeth am y canlynol:

Gobeithio y cafoch chi hyd ir wybodaeth yr oeddach yn chwilota. Croeso i chi gysylltu yn uniongyrchol a ni.

Diolch am ymweld ar safle, edrychwn ymlaen ich croesawu

 
     
 
Ymunwch a'r rhestr bostio:
  Subscribe   Unsubscribe
 
     
Hafan<>Cynnigion<>Cyfleusterau<>Cyswllt <>Galeri<>Gweithgareddau <>Prisiau ac Argaeledd
Hawlfraint (c) 2009 Caban Cysgu Gerlan.
Gwefan gan Delwedd